Kunst in het
Musea
Noordelijk scheepvaart museum
Universiteits museum

Universiteitsmuseum Groningen
Oude Kijk in 't Jatstraat 7a

www.rug.nl/museumNoordelijk Scheepvaartmuseum

Brugstraat 24
Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft een traditie van wisselende kunst- en geschiedenis tentoonstellingen en in het bijzonder tentoonstellingen met werken van Ploegkunstenaars.

www.noordelijkscheepvaart
museum.nl